Automutilatie

                                              
Pijn in haar leven                                       Vechten tegen automutilatie                                         Enkel snijden
 
Snijden in het park                                    Blijven vechten tegen de drang                      Automutilatie is alleen nog in haar leven