Automutilatie

                                                      
   Pijn in haar leven                              Vechten tegen automutilatie                                      Snijden in het park                                        
 
Enkel snijden                                    Blijven vechten tegen de drang                                 Automutilatie is alleen nog in haar leven