Hulp van Jezus

Jezus, je bent er altijd voor mij
als ik je roep, kom je naar beneden
jou glimlach en de mijne maken mij blij
ik roep je steeds met een reden

Jezus, ik bid ook vaak om God
kan hij eens met je meekomen?
doodgaan is iedereen zijn lot
al willen we daar niet teveel van dromen

Jezus, jij bent gestorven
maar je bent er voor iedereen
ook al heb je je hele leven lang gezworven
door de bergen heen

Jezus, jij bent altijd mijn engel geweest
ook al ben ik nog zo jong
je bent niet iets dat je in de boeken leest
je bent echt en hebt in dit leven gewonnen

Je bent gekend
iedereen ziet je achter de luiken
hebben we hulp nodig, kom je naar beneden
we kunnen je hulp goed gebruiken