Verwerken van een grote fout

Verwerken van haar fout
te weinig zelfvertrouwen
ze vindt zichzelf te stout
om een nieuw leven op te bouwen

De belangrijkste personen uit haar leven
heeft ze weggejaagd
te weinig liefde kunnen geven
teveel gezaagd

Na een stommiteit
heeft die persoon het contact verbroken
ze heeft teveel spijt
dat heeft haar te erg in haar hart gestoken

Iedereen zegt tegen haar:
“verwerk het nu eindelijk een keer”
maar het is nu al zoveel jaar
dat ze kijkt op deze fout neer

Pijn om wat ze heeft gedaan
verwerken kan ze niet
nooit zonder die belangrijke personen staan
want hen kwijt zijn, doet teveel verdriet